Dnes je sobota, 14. december 2019

Novinky

29.07.2019
26. - 27.  september 2019
20.06.2019

pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike - plyn

Termín: 7. - 8. októbra 2019

viac

20.06.2019

na získanie vedomostí ku skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike - plyn

Termín: 7. - 9. októbra 2019

Skúška 10. októbra 2019

viac

02.05.2019

Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných  plynovodov

TPP 920 04 špecifikuje pravidlá, postupy a požiadavky na projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení aktívnej protikoróznej ochrany (APKO) zabezpečujúcich katódovú ochranu prepravných a distribučných (VTL, STL a NTL) oceľových plynovodov.

Chcem si ho objednaťÚvod


29.07.2019

Jesenná konferencia SPNZ


26. - 27.  september 2019

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec

viac informácií