Dnes je pondelok, 30. marec 2020

Novinky

02.01.2020

Toto TPP nahrádza TPP 702 10-R2 z júna 2017 v celom rozsahu.

Najdôležitejšie zmeny oproti vydaniu z r. 2017

- zmenená definícia rekonštrukcie,
- posudzovanie trasy z pohľadu ochrany životného prostredia, pod vodnými tokmi, v oblastiach archeologických nálezov, vojnovej munície,
- doplnená časť pri úprave a príprave pracovného priestoru, výkopových prác a ukladania rúr
- zrušená kapitola o aktívnej protikoróznej ochrane s odkazom na nové normatívne dokumenty STN EN ISO 15257 a
TPP 920 04
- doplnený zoznam preberacích dokumentov v oblasti kontroly zvarov prežiarením.

TPP je platné od januára 2020.

 

Chcem si ho objednaťÚvod


02.01.2020

Novinka - TPP 702 10 (Revízia 3)


Toto TPP nahrádza TPP 702 10-R2 z júna 2017 v celom rozsahu.

Najdôležitejšie zmeny oproti vydaniu z r. 2017

- zmenená definícia rekonštrukcie,
- posudzovanie trasy z pohľadu ochrany životného prostredia, pod vodnými tokmi, v oblastiach archeologických nálezov, vojnovej munície,
- doplnená časť pri úprave a príprave pracovného priestoru, výkopových prác a ukladania rúr
- zrušená kapitola o aktívnej protikoróznej ochrane s odkazom na nové normatívne dokumenty STN EN ISO 15257 a
TPP 920 04
- doplnený zoznam preberacích dokumentov v oblasti kontroly zvarov prežiarením.

TPP je platné od januára 2020.

 

Chcem si ho objednať

TPP