Dnes je pondelok, 30. november 2020

Novinky

23.06.2020

Revízia technického pravidla TPP 918 01 - Odorizácia zemného plynu nahrádza v plnom rozsahu TPP vydané v roku 2015.

Najdôležitejšie zmeny:
-       pridané definície
-       meranie úrovne odorizácie
-       miesto on-line merania koncentrácie odorantu
-       on-line meranie koncentrácie odorantu
-       označenie prepravných obalov odorantov
-       zaradenie odparovacích a vstrekovacích odorizačných zariadení  (OdZ) do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. -       frekvenciu funkčných skúšok OdZ
-       kontroly a skúšky záchytných nádrží odorantu
-       frekvenciu údržby odorizačných staníc a odorizačných zariadení
-       kontrola úrovne odorizácie
-       kontrola koncentrácie odorantu v zemnom plyne
-       preprava odorantov
-       zrušená Príloha D – Schéma odorizácie zemného plynu v distribučnej sieti

CHCEM SI HO OBJEDNAŤOchrana osobných údajov


23.06.2020

Novinka - TPP 918 01 (Revízia 3)


Revízia technického pravidla TPP 918 01 - Odorizácia zemného plynu nahrádza v plnom rozsahu TPP vydané v roku 2015.

Najdôležitejšie zmeny:
-       pridané definície
-       meranie úrovne odorizácie
-       miesto on-line merania koncentrácie odorantu
-       on-line meranie koncentrácie odorantu
-       označenie prepravných obalov odorantov
-       zaradenie odparovacích a vstrekovacích odorizačných zariadení  (OdZ) do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. -       frekvenciu funkčných skúšok OdZ
-       kontroly a skúšky záchytných nádrží odorantu
-       frekvenciu údržby odorizačných staníc a odorizačných zariadení
-       kontrola úrovne odorizácie
-       kontrola koncentrácie odorantu v zemnom plyne
-       preprava odorantov
-       zrušená Príloha D – Schéma odorizácie zemného plynu v distribučnej sieti

CHCEM SI HO OBJEDNAŤ

TPP