Dnes je pondelok, 30. november 2020

Novinky

23.06.2020

Revízia technického pravidla TPP 918 01 - Odorizácia zemného plynu nahrádza v plnom rozsahu TPP vydané v roku 2015.

Najdôležitejšie zmeny:
-       pridané definície
-       meranie úrovne odorizácie
-       miesto on-line merania koncentrácie odorantu
-       on-line meranie koncentrácie odorantu
-       označenie prepravných obalov odorantov
-       zaradenie odparovacích a vstrekovacích odorizačných zariadení  (OdZ) do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. -       frekvenciu funkčných skúšok OdZ
-       kontroly a skúšky záchytných nádrží odorantu
-       frekvenciu údržby odorizačných staníc a odorizačných zariadení
-       kontrola úrovne odorizácie
-       kontrola koncentrácie odorantu v zemnom plyne
-       preprava odorantov
-       zrušená Príloha D – Schéma odorizácie zemného plynu v distribučnej sieti

CHCEM SI HO OBJEDNAŤPozvánka


 

Vážený partner,

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. pomáha odborníkom
v oblasti plynových a tlakových zariadení so zvyšovaním
ich kvalifikácie a organizuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.

AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU pre:

  • revíznych technikov VTZ plynových,
  • opravy, rekonštrukcie a montáž VTZ plynových,
  • obsluhu VTZ plynových,
  • revíznych technikov VTZ tlakových,
  • opravy, rekonštrukcie a montáž VTZ tlakových.

Prihláste sa do 15. apríla 2012 a získajte
zľavu 10% z registračného poplatku !

pre viac informácií vyplňte formulár

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.

Ing. Anna Veselá

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava

Tel: 02/ 5341 1857, 1858

E-mail: vesela@sgoa.sk
www.spla.sk