Dnes je piatok, 14. máj 2021

Obsah košíka

Počet položiek: 0
Cena: €0.00 

Ukázať košík

Eshop


Tovar:
TPP 702 13 - Kontrola tesnosti plynovodov distribučnej siete
Popis:
Toto technické pravidlo stanovuje základné požiadavky na výkon kontroly tesnosti plynovodov a prípojok. Opisuje postup pri kategorizácii únikov plynu v členení  podzemných a nadzemných únikov zemného plynu a postupy pri lokalizácii únikov zemného plynu v členené podzemných únikov zemného plynu.


TPP v celom rozsahu nahrádza:
- TPP 702 03 Kontrola plynovodov a plynovodných prípojok s prevádzkovým tlakom do 400 kPa z r. 2004
- TPP 702 05 Posudzovanie únikov zemného plynu na plynovodoch a plynovodných prípojkách s prevádzkovým tlakom do 400 kPa z r. 2004.

Rok vydania - 2012


  Cena: €9.00

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).

Všeobecné obchodné podmienky