Dnes je piatok, 14. máj 2021

Obsah košíka

Počet položiek: 0
Cena: €0.00 

Ukázať košík

Eshop


Tovar:
TPP 702 04 - Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane
Popis:

TPP 702 04 stanovuje všeobecné podmienky na vykonávanie opráv poškodených miest a úsekov         nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a plynovodných prípojok zhotovených z ocele a z polyetylénu s pracovným médiom zemný plyn s najvyšším prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane.

Nadväzuje na európske normy STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 15001-1 a STN EN 15001-2 a dopĺňa  ich. Je doplnením technických pravidiel plynu TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 08, TPP 702 09, TPP 702 12, TPP 923 01.

TPP 702 04 je oproti vydaniu z r. 2004 koncepčne zmenené a platí aj pre polyetylénové plynovody.

 

TPP 702 04 je platné od augusta 2014.

Cena: €13.80

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).

Všeobecné obchodné podmienky