Dnes je piatok, 14. máj 2021

Obsah košíka

Počet položiek: 0
Cena: €0.00 

Ukázať košík

Eshop


Tovar:
TPP 906 01 - Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov Revízia 2
Popis:

Toto technické pravidlo stanovuje požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete určených zákonom o energetike  na distribúciu a prevádzkovateľa zásobníkov určených na uskladňovanie plynu.

Zároveň v súlade s TPP 702 10 určuje základné vzdialenosti plynovodu od stavieb.

Toto TPP nahrádza TPP 906 01 z júla 2012 v celom rozsahu.

Najdôležitejšie zmeny oproti vydaniu z r. 2012

- vzťahuje sa okrem distribučnej siete aj na zásobníky zemného plynu

- stanovuje základné, skrátené a minimálne vzdialenosti stavieb od plynárenských zariadení

-  umožňuje skrátenie vzdialeností oproti vzdialenostiam stanoveným v zákone o energetike vo väzbe na ochranu betónovým panelom, oceľovou chráničkou a betónovou konštrukciou

TPP 906 01 je platné od júna 2017.

Cena: €13.20

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).

Všeobecné obchodné podmienky