Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťKontakt


Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava

Tel., Fax:  02/ 53411857, 53411858

IČO: 35810025, IČ DPH: SK2020282902


konateľ a riaditeľ

Ing. Peter Danovič

konateľ

Ing. Ján Klepáč, MGBM

sekretariát

Mgr. Katarína Zvadová

odb. pracovníčka pre TPP

Ing. Anna Veselá