Dnes je utorok, 23. január 2018

O nás


Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o, 100% dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), bola založená 19. apríla 2001.

Ako podnikateľský subjekt je platcom dane z pridanej hodnoty. Hospodárenie spoločnosti sa riadi Podnikateľským plánom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie spoločníkov a následne ho kontrolujú orgány spoločnosti. O použití dosiahnutého zisku rozhoduje Valné zhromaždenie spoločnosti.