Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťO nás


Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o, 100% dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), bola založená 19. apríla 2001.

Ako podnikateľský subjekt je platcom dane z pridanej hodnoty. Hospodárenie spoločnosti sa riadi Podnikateľským plánom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie spoločníkov a následne ho kontrolujú orgány spoločnosti. O použití dosiahnutého zisku rozhoduje Valné zhromaždenie spoločnosti.