Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťOrgány spoločnosti


A) Navyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie spoločníkov.


B) Kontrolný a poradný orgán Valného zhromaždenia je Dozorná rada, ktorá pracuje v zložení:

  • Mgr. Miroslav Dudlák, MBA 
  • Ing. Mária Poláková 
  • Peter Bačo.


C) Konatelia spoločnosti sú:

  • Ing. Ján Klepáč, MGBM
  • Ing. Peter Danovič (vykonáva zároveň funkciu riaditeľa spoločnosti).