Dnes je utorok, 23. január 2018

Orgány spoločnosti


A) Navyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie spoločníkov.


B) Kontrolný a poradný orgán Valného zhromaždenia je Dozorná rada, ktorá pracuje v zložení:

  • Mgr. Miroslav Dudlák, MBA 
  • Ing. Mária Poláková 
  • Peter Bačo.


C) Konatelia spoločnosti sú:

  • Ing. Ján Klepáč, MGBM
  • Ing. Peter Danovič (vykonáva zároveň funkciu riaditeľa spoločnosti).