Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednať2019Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn , ropa
Žilina, Holiday Inn, 22. - 23. máj 2019

 


Jesenná konferencia SPNZ
Horný Smokovec, GH Bellevue,  26. - 27.  september 2019


Využitie netradičných plynov - CNG/LNG, bioplyn/biometán, vodík - na Slovensku
Bratislava, október (alebo jún) 2019