Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednať



Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike - plyn



Aktualizačná odborná príprava
pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

 

Podľa § 5, ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy (AOP).

Aktualizačná odborná príprava

sa uskutoční

od 27. do 28. novembra 2018

Apollo Klub, Súkennícka 4, Bratislava.

Účastníci dostanú po ukončení kurzu potvrdenie o absolvovaní AOP od garanta na MH SR, RNDr. Milana Dubničku, CSc. (kurz nekončí skúškou).

Bližšie informácie TU

PRIHLÁŠKA

 

Odborná príprava
na získanie vedomostí ku skúške odbornej spôsobilosti
na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

podľa vyhlášky MH SR č. 270/2012 Z.z.

sa uskutoční

od 27. do 29. novembra 2018

Apollo Klub, Súkennícka 4, Bratislava


Skúška

odbornej spôsobilosti pred súšobnou komisiou MH SR

sa uskutoční

30. novembra 2018

o 8:30 hod.

v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, Bajkalská 27, Bratislava

Bližšie informácie nájdete TU

PRIHLÁŠKA