Dnes je utorok, 23. január 2018

Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike - plynAktualizačná odborná príprava
pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

 

Podľa § 5, ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy (AOP).

Aktualizačná odborná príprava

sa uskutoční

od 6. do 7. júna 2017

v hoteli PREMIUM, Priekopy 20/A, Bratislava.

Účastníci dostanú po ukončení kurzu potvrdenie o absolvovaní AOP od garanta na MH SR, RNDr. Milana Dubničku, CSc. (kurz nekončí skúškou).

Bližšie informácie TU

PRIHLÁŠKA

 

Odborná príprava
na získanie vedomostí ku skúške odbornej spôsobilosti
na podnikanie v energetike (plynárenstvo)

podľa vyhlášky MH SR č. 270/2012 Z.z.

sa uskutoční

od 6. do 8. júna 2017

v hoteli PREMIUM, Priekopy 20/A, Bratislava

Skúška

odbornej spôsobilosti pred súšobnou komisiou MH SR

sa uskutoční

9. júna 2017

o 8:30 hod.

v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, Bajkalská 27, Bratislava vo veľkej zasadačke (miestnosť č. 303)

Bližšie informácie nájdete TU

PRIHLÁŠKA