Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťReferencie


Medzi našich klientov patria

 • ALTO - Elektronic, s.r.o., Bratislava,

 • eustream, a.s., Bratislava

 • Dopravný podnik Bratislava, a.s.,  Bratislava

 • Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Košice

 • Dopravné služby,  Piešťany

 • MAN – úžitkové vozidlá - Slovakia, s.r.o., Bratislava

 • Nafta, a.s., Bratislava

 • Nova Gas Slovakia, Pezinok

 • SAD Bratislava a.s., Bratislava

 • SAD BBDS a.s., Banská Bystrica

 • SAD Ilava a.s., Ilava

 • SAD Komárno a.s., Komárno

 • SAD Levice a.s., Levice

 • SAD a.s., OZ Lučenec, Rimavská Sobota

 • SAD Michalovce a.s.,  Michalovce

 • SAD Nitra a.s., Nitra

 • SAD Nové Zámky a.s., Nové Zámky

 • SAD Poprad a.s. OZ Levoča, Levoča

 • SAD Považská Bystrica a.s., Považská Bystrica

 • SAD Prešov a.s., Prešov

 • SAD Senec a.s., Senec

 • SAD  Trenčín a.s., Trenčín

 • SAD Trnava a.s., Hlohovec

 • SAD Zvolen a.s., Zvolen

 • SELLING s.r.o., Poprad

 • SLOVBUS, a.s., Nové mesto n/Váhom

 • SPP - Distribúcia, a.s.,  Bratislava

 • Sukmont, a.s., Snina

 • STARKO, s.r.o., Košice

 • TNAD a.s.,  Trnava

 • Zilner, s.r.o., Zlín,  ČR